Si Rene O. Villanueva sa Panimulang Yugto ng Pag-akda para sa Bata, 1977-1986
Emmanuel Jayson V. Bolata, M.A.

Bolata, Emmanuel Jayson V. 2023. “Si Rene O. Villanueva sa Panimulang Yugto ng Pag-akda para sa Bata, 1977-1986.” In Eugene Y. Evasco and Cheeno Marlo M. Sayuno (eds.), Bata, Hiwaga, Bansa: Pamana ni Rene O. Villanueva sa Panitikang Pambata, pp. 3-44. Quezon City: University of the Philippines Press.

Abstract

Isinalaysay ng kabanatang ito ang pagsibol ng interes at pagpapanday ng kasanayan ni Rene O. Villanueva sa pagsulat ng panitikang pambata mula 1977 hanggang 1986. Maliban sa personal na buhay at pagkatha ni Rene, ipinopook din ng pag-aaral na ito ang mga pangyayari sa mas malawak na kaligirang pangkasaysayan– ang diskurso ng pagkabata at pagkabansa, ang pulitika ng wika at malikhaing produksyon, at ang pag-akda sa panahon ng diktadura.

Keywords: Rene Villanueva, panitikang pambata, kasaysayang pampanitikan