Pagbati sa iyong pagwawagi ng NCCA Young Historian’s Prize 2021, Ma’am Ros! Padayon!

Pagbati sa iyong pagwawagi ng NCCA Young Historian’s Prize 2021, Ma’am Ros! Padayon!
Asst. Prof. Ros A. Costelo, Ph.D.
Awardee, NCCA Young Historian’s Prize 2021
Manuscript: “Public Works and the Spanish Colonial Agenda of Sanitation, Order, and Social Control in the Late Eighteenth and Nineteenth-Century Manila”
(Kabilang rin sa mga guro ng Departamento na ginawaran ng NCCA Young Historian’s Prize ay sina Prop. Neil Martial R. Santillan at Kaw. Prop. Ruel V. Pagunasan noong 2010, Kaw. Prop. Kristoffer R. Esquejo at Kat. Prop. Jely A. Galang noong 2011, Kat. Prop. Kerby C. Alvarez noong 2015, at Kat. Prof. Francis Justine Malban noong 2020.)