Dr. Karl Friedrik K. Poblador, UP Diliman Centennial Professorial Chair Awardee 2022

Pagbati sa iyong natanggap na UP Diliman Centennial Professorial Chair para sa taong 2022!
Padayon, Sir Karl!
Karl Friedrik K. Poblador, Ph.D.
Katuwang na Propesor, UP Departamento ng Kasaysayan