Dr. Jely A. Galang, UP Diliman Centennial Professorial Chair Awardee 2022

Pagbati sa iyong natanggap na UP Diliman Centennial Professorial Chair para sa taong 2022!
Padayon, Sir Jely!
Jely A. Galang, Ph.D.
Kawaksing Propesor, UP Departamento ng Kasaysayan