Kuwento bilang Museo: Museo ng Kasaysayang Bayan.
Regulus P. Tantoco, Ph.D.

Tantoco, Regulus P. “Kuwento bilang Museo: Museo ng Kasaysayang Bayan.” The Journal of Philippine Local History and Heritage 7(2), 2022.