Bayani’Han: Kuwentuhan ng Kabayanihan

Bayani’Han: Kuwentuhan ng Kabayanihan
Ambag ng Departamento sa Pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan sa UP Diliman
Gaganapin ito sa Lunes, ika-29 ng Marso 2021, 2:00-5:00 ng hapon, gamit ang platform ng Zoom. Kasama ang ibabahaging mga kuwento sa kalipunan ng mga salaysay ng proyektong pananaliksik na pinamagatang “Identity and Independence: Filipino Women in Times of War and Peace” ng Philippine Veterans Affairs Office (PVAO).
Magbabahagi ang tatlong nakababatang guro ng kasaysayan ng mga kuwento ng kabayanihan sa panahon ng digma ng kapayapaan:
1. Nicolasa Dayrit Panlilio – Kat. Prop. Dondy Pepito G. Ramos II
2. Maria Orosa – Kat Prop. Francis Justine M. Malban –
3. Bai Hadja Fatima Matabay Plang – Kat Prop. Francisco Jayme Paolo A. Guiang
Magbibigay po si Professor Emeritus Ma. Luisa T. Camagay ng paglalagom ng mga bahaginan at pangwakas na pananalita.
Narito ang Registration Link: