Esquejo, Kristoffer R.
kris_esquejo@yahoo.com
(02) 9818500 local 2126
Mon 9am-12nn, 1pm-4pm, Tue/Thu 8am-10am

KRISTOFFER R. ESQUEJO is Assistant Professor 3 at the Department of History, University of the Philippines Diliman. He obtained B.A. History (magna cum laude), M.A. History, and Ph.D. History from UP Diliman. He has also taught at UP Baguio and UP Open University. He briefly served as CSSP Assistant College Secretary (2010-2011). He was a recipient of NCCA Young Historian’s Prize (2011), CSSP Junior Faculty Writing Fellowship (2011), Aboitiz Foundation Research Grant on the Galleon Trade in Mexico (2011-2012), and UP Diliman Centennial Faculty Grant (2018). He has also published articles from several journals such as Daluyan: Journal ng Wikang Filipino (2010), Philippine Social Science Review (2011), Asian Studies: Journal of Critical Perspectives on Asia (2014), Journal of Philippine Local History and Heritage (2016), and books such as Kasaysayang Pampook Kasaysayang Pampook: Pananaw, Pananaliksik, Pagtuturo (2012), The Manila Galleon: Traversing the Pacific (2012), Pu-od: Kasaysayan at Kalinangan ng mga Pamayanang Maritimo sa Pilipinas (2014), The Manila Galleon: Crossing the Atlantic (2014) and Romblon: Bosom of the Philippines (2018). He was also a co-annotar of the book Galleon Sources from Mexican Archives (2013), co-editor of Saliksik: Saysay ng Salaysay E-Journal, Volume 2, no. 1 (2013), and the author of the book Pu-od Romblon: Mga Sanaysay tungkol sa Kasaysayan at Kultura ng Lalawigang Kapuluan (2015). His interests include the local history and religious history.

A. EDUCATION (Most recent degree first)
 • Name of school
  UP Diliman
  Degree w/ year attained/expected to attain
  PhD History (2018)
  Dissertation/Thesis Title
  “Convention of Philippine Baptist Churches (CPBC): Isang Kasaysayang Institusyonal, 1935-1980”
 • Name of school
  UP Diliman
  Degree w/ year attained/expected to attain
  MA History (2010)
  Dissertation/Thesis Title
  “Pu-od Romblon: Kasaysayang Pampulitika ng Lalawigang Kapuluan, 1896-2006”
 • Name of school
  UP Diliman
  Degree w/ year attained/expected to attain
  BA History (2007)
  Dissertation/Thesis Title
  “Gabriel F. Fabella Sr.: 1898-1982”
B. RESEARCH AND TEACHING INTERESTS
 • Biography of Prof. Gabriel F. Fabella
 • Political history of Romblon province
 • West Visayan history, religion, and culture
 • Protestantism and religious history
 • Galleon Trade and Latin America
C. PUBLICATIONS
 • “El Padre Capitan: The Missionary Life of Fr. Agustin de San Pedro, OAR (1599-1660) in Romblon Province,” Journal of Philippine Local History and Heritage 2, no. 2 (2016): 139-162.
 • “Beyond Pacquiao and Boxing: Revisiting Filipino-Mexican Cultural Ties.” Published at http://www.friendlyborders.org/2015/11/15/beyond-pacquiao-and-boxing-revisiting-filipino-mexican-cultural-ties/ (November 15, 2015)
 • “Pu-od Romblon: Mga Sanaysay tungkol sa Kasaysayan at Kultura ng Lalawigang Kapuluan.” Quezon City: Limbagang Pangkasaysayan, 2015, 251 pages.
 • “The Making of a Philippine Province: Romblon During the American Colonial Period,” Asian Studies: Journal of Critical Perspectives on Asia Vol. 50, no. 2 (2014): 74-106.
 • “Mula Panay tungong Romblon: Ang ‘Boyong’ bilang Tagapagtatag ng mga Banwa sa Tablas,” nasa Lars Raymund C. Ubaldo (pat.), Pu-od: Kasaysayan at Kalinangan ng mga Pamayanang Maritimo sa Pilipinas. Manila: ADHIKA ng Pilipinas Inc. at NCCA (2014), pp. 45-60.
 • “Ironies in Galleon Names (Ironias en los Nombres de Galeon),” The Manila Galleon: Crossing the Atlantic (El Galeon de Manila: Cruzando el Atlantico) eds. Edgardo J. Angara, Sonia P. Ner and Jose Maria A. Cariño, 2014, pp. 86-87.
 • Co-Annotator (2013). Galleon Sources from Mexican Archives. Published by National Historical Commission of the Philippines.
 • Co-Editor (2013, Setyembre). “Ang Pilipinas noong Ika-17 at Ika-18 Dantaon.” Saliksik: Saysay ng Salaysay E-Journal, Tomo 2, Bilang 1. Quezon City: Bahay-Saliksikan ng Kasaysayan/Bagong Kasaysayan, Inc., 2013.
 • “Pag-uugnay ng mga Artikulo: Pagtatagpo, Panunupil, at Pananaig: Ang Bayang Pilipino noong Ika-17 at Ika-18 Dantaon.” Saliksik: Saysay ng Salaysay E-Journal, Tomo 2, Bilang 1 (2013, Setyembre), pp. 127-140.
 • “Ang Tipo kong Lider: Pagbabalik-tanaw sa Pamantayang Pang-halalan ng mga Pilipino.” Published at http://halalan.up.edu.ph/index.php/viewpoints/by-professors/107-ang-tipo-kong-lider-pagbabalik-tanaw-sa-pamantayang-pang-halalan-ng-mga-pilipino (March 15, 2013)
 • “The Last Voyage of the Galleon ‘Santisima Trinidad’ (La Ultima Viaje del Galeon ‘Santisima Trinidad),” The Manila Galleon: Traversing the Pacific (El Galeon de Manila: Atravesando El Pacifico) eds. Edgardo J. Angara and Sonia M. Ner, 2012, pp. 250-275.
 • “Himagsikan at Rehiyonalismo: Ang Romblon sa Ika-19 na Dantaon,” Kasaysayang Pampook: Pananaw, Pananaliksik, Pagtuturo (2012): 254-276
 • “Gabriel F. Fabella: Talambuhay at Pamana ng Tinaguriang ‘Ama ng Hunyo 12,’ 1898-1982,” Philippine Social Science Review Vol. 63, no. 2 (July-December 2011): 55-88
 • “Tunggaliang Festin at Fabella: Ang Halalang 1935 sa Kasaysayang Pampolitika ng Romblon,” Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Vol. 16, no. 1 (2011): 101-118
 • “Father of June 12: An Appraisal” Philippine Daily Inquirer Talk of the Town (June 15, 2008): A15
D. FELLOWSHIPS AND AWARDS
 • Recipient, UP Diliman Centennial Faculty Grant
  January 2018-December 2018 Cycle
 • Writeshop Fellow, UP Third World Studies Center 2017-2018
 • Grantee, Pi Gamma Mu International Honor Society in the Social Sciences Dissertation Aid 2017
 • Grantee, Philippine Social Science Council-Research Award Program (PSSC-RAP) Grant 2017
 • Grantee, Commission on Higher Education (CHEd) Financial Grant/ Dissertation Grant 2017
 • Grantee, University of the Philippines Diliman Local Faculty Fellowship 2016-2018
 • Pilot Member, Academic Research Program between UP, El Colegio de Mexico, El Colegio de San Luis and Archivo General de la Nacion (initiated by Sen. Edgardo J. Angara and funded by Aboitiz Foundation)
  November 9, 2011-October 6, 2012
 • Recipient, NCCA Young Historian’s Prize 2011
 • Recipient, CSSP Junior Faculty Writing Fellowship 2011
  College of Social Sciences and Philosophy
  University of the Philippines Diliman
E. PRESENTATIONS
 • “Theory and Practice in History Research Writing”
  UP CommResSoc Thesis It! A Research Workshop for College Students
  CMC Auditorium, UP Diliman, Quezon City
  October 19, 2018
 • “Si Marcos, ang Kasaysayan, at ang Deklarasyon ng Batas Militar”
  IGNITE-NCPAG Educational Discussion
  NCPAG Rm. 309, UP Diliman, Quezon City
  September 20, 2018
 • “Pagbabagong Ipinaglaban, Alay sa Masaganang Kinabukasan”
  120th Philippine Independence Day
  Looc Public Stage, Looc, Romblon
  June 12, 2018
 • “Mula Pagkalimot tungong Pagkilala: Ang Huling Dekada ni Emilio Aguinaldo”
  2nd Emilio Aguinaldo Lecture Series
  Luis Aguado Viewing Room, DLSU-Dasmariñas, Dasmariñas City, Cavite
  March 20, 2018
 • “Inhinyero at Lingkod-Bayan: Ang Talambuhay at Karera ni Kalihim Florencio Moreno, 1907-1982”
  Ika-28 Pambansang Kumperensiya ng ADHIKA sa Kasaysayan at Kultura
  PNU North Luzon Campus, Alicia, Isabela
  November 29-December 1, 2017
 • “Gahum, Kahimtangan kag Bugal: Ang Kinagisnang Sikolohiya at ang Pagyakap ng mga Pilipinong Bisaya sa Pananampalatayang Baptist, 1898-1922”
  Ika-42 Pambansang Kumperensiya sa Sikolohiyang Pilipino
  Bethel Guest House, Dumaguete City, Negros Oriental
  November 16-18, 2017
 • “Ang Babaylan sa Kasaysayan at Kulturang Pilipino”
  Special Screening of “Babaylan” Film
  Angelicum College, Quezon City
  September 28, September 29, and October 2, 2017
 • “Ang Babaylan sa Kasaysayan at Kulturang Pilipino”
  Special Screening of “Babaylan” Film
  International British Academy, Imus, Cavite
  August 31, 2017
 • “Si Amang, ang Barkong Bulawan, at ang Calatong: Isang Antropolohikal na Pag-aaral sa mga Paniniwalang Maritimo ng Pu-od Romblon”
  7th ADHIKA Iloilo-Regional Conference on History and Culture
  Provincial Capitol, Roxas City, Capiz
  August 18, 2017
 • “Kalayaan 2017: Pagbabagong Sama-Samang Balikatin”
  119th Philippine Independence Day
  Municipal Auditorium, San Fernando, Romblon
  June 12, 2017
 • “Family and Politics in an Archipelagic Province: The Legacy of Moreno Brothers in Post-War Romblon, 1949-1969”
  3rd CSSP Graduate Student Research Conference
  Palma Hall Pavilion 1, UP Diliman, Quezon City
  April 28-29, 2017
 • “Cultural and Intellectual Traditions in China”
  Asian Studies 302 Special Lecture
  Asian Center, UP Diliman, Quezon City
  April 6, 2017
 • “Araw ng Marso 16: Pagtatampok sa Romblon, Pagpapahalaga sa Pagka-Pilipino”
  116th Romblon Foundation Day
  Provincial Capitol Grounds, Romblon, Romblon
  March 16, 2017
 • “Sa Ngalan ng Katotohanan para sa Bayan: Isang Pagsulyap sa Kasaysayan ng Aktibismong Panlipunan sa Pilipinas”
  LIS Congress 2017
  NISMED Auditorium, UP Diliman, Quezon City
  January 20, 2017
 • “Kasaysayan: Saligan ng Diwang Makabayan”
  National History Month 2016
  National Teachers College, Quiapo, Manila
  August 17, 2016
 • “Heneral Luna: Philippine Political Context during the 1896-1901 Revolution”
  UP Political Society (UP POLSCi) Special Lecture
  PH207, UP Diliman, Quezon City
  November 6, 2015
 • “From July 4 to June 12: Tracing a Historian’s Quest and Role on the Changing of Date of Philippine Independence Day”
  PHA International Conference on Historical Education
  Thomasian Alumni Center, UST, Manila
  August 27-29, 2015
 • “Ang Papel ng Kasaysayang Pampook sa Pagbubuo ng Bansa: Ang Kaso ng Romblon”
  National History Month 2015
  National Teachers College, Quiapo, Manila
  August 27, 2015
 • “Gabriel F. Fabella: Talambuhay at Pamana ng Tinaguriang ‘Ama ng Hunyo 12,’ 1898-1982”
  Lekturang Guadalupe Fores-Ganzon
  CAL AVR, UP Diliman, Quezon City
  August 26, 2015
 • “Life and Legacy of Historian Gabriel F. Fabella”
  PHA Independence Day Colloquium 2015
  Locsin Hall, NCCA, Intramuros, Manila
  June 13, 2015
 • “The Making of a Philippine Province: Romblon during American Colonial Period”
  2015 International Sanrokan Conference (Culture and History)
  Dream Paradise Mountain Resort, Romblon, Romblon
  May 5-7, 2015
 • “Mga Pagbabago sa Simbahang Katoliko sa Panahon ng Himagsikan tungo sa Okupasyong Amerikano”
  Ika-13 Pambansang BAKAS Seminar Workshop ukol sa Historiograpiya
  Filamer Christian University, Roxas City, Capiz
  April 22-25, 2015
 • “Revisiting the Roots of Indigenization in Philippine Protestant History: THE IEMELIF Experience, 1909-1933”
  5th International Conference on Religion and Spirituality
  University of California at Berkeley, Berkeley, California, United States
  April 16-17, 2015
 • “Saktong Buhay: Sa De-Kalidad na Edukasyon Pinanday”
  Looc Central Elementary School Commencement Exercises 2015
  Poblacion, Looc, Romblon
  March 26, 2015
 • “The Making of a Philippine Province: Romblon during American Colonial Period”
  RSU Centennial Lecture Series
  AVR, Romblon State University, Odiongan, Romblon
  March 26, 2015
 • “The Making of a Philippine Province: Romblon during American Colonial Period”
  1st CSSP Graduate Student Research Conference
  Rm. 400, Palma Hall, UP Diliman, Quezon City
  February 28, 2015
 • “On Boyong and Unhan: Revisiting the Historical and Linguistic Connections between Romblon and Panay”
  24th Conference on West Visayan History and Culture
  Auditorium, UP Visayas, Iloilo City
  November 6-7, 2014
 • “From July 4 to June 12: Tracing a Historian’s Quest and Role on the Changing of Date of Philippine Independence Day”
  Mabini-delos Reyes International Interdisciplinary Conference
  C. M. Recto Hall, Faculty Center, UP Diliman
  September 22-24, 2014
 • “Kalayaan: Bunga ng Kagitingan, Kadakilaan at Karangalan”
  Independence Day Celebration 2014
  Poblacion, Corcuera, Romblon
  June 12, 2014
 • “Bonifacio@100: Revisiting the Supremo’s Image in His First Century”
  Alay at Laya Conference by NHCP
  Rizal Library, Ateneo de Manila University, Quezon City
  April 25, 2014
 • “Romblon History: Its Perspective on In-depth Consciousness, Education and Women in Politics”
  RSU Pre-Centennial Lecture
  AVR, Romblon State University, Odiongan, Romblon
  February 26, 2014
 • “Bonifacio@100: Ang Ebolusyon ng Pagtatanghal sa Supremo ng Katipunan sa Kanyang Unang Siglo”
  Bonifacio Sesquicentennial Conference-Cultural Performance
  GT Toyota Auditorium, Asian Center, UP Diliman
  November 23, 2013
 • “El Padre Capitan: The Missionary Life of Fr. Agustin de San Pedro, ORSA in Romblon Province”
  2013 Philippine-Spanish Friendship Day Pacific Forum
  C. M. Recto Hall, Faculty Center, UP Diliman
  October 9, 2013
 • “Bonifacio@100: Ang Ebolusyon ng Pagtatanghal sa Supremo ng Katipunan sa Kanyang Unang Siglo”
  Special Lecture on Quezon City Social Studies Teachers
  PH 400, UP Diliman, Quezon City
  September 21, 2013
 • “Ang Pangasinan bilang Entablado ng Pamahalaang Aguinaldo noong Digmaang Pilipino-Amerikano”
  UP Subol Alternative Classroom Learning Experience
  CAL New Building, UP Diliman
  August 29, 2013
 • “Rizal 2012: Ehemplo ng Sambayanan Tungo sa Tuwid na Daan”
  116th Rizal’s Death Anniversary
  Looc Public Plaza, Looc, Romblon
  December 30, 2012
 • “Mula Panay tungong Romblon: Ang ‘Boyong’ bilang Tagapagtatag ng mga Banwa sa Tablas”
  23rd ADHIKA National Conference on History and Culture
  Manggahan Hall, Jordan, Guimaras
  November 28-30, 2012
 • “History of Romblon Province”
  NCCA Local History Workshop
  Romblon Provincial Capitol, Romblon, Romblon
  October 25, 2012
 • “Deciphering the Letters of the Spanish Kings: A Research on the Galleon Trade at the Archivo General de la Nacion of Mexico”
  5th International Conference of the Latin American Studies Council of Asia and Oceania (CELAO) 2012/ Philippine Academic Consortium of Latin American Studies (PACLAS)
  University of Asia and the Pacific, Pasig City
  October 10, 2012
 • “Deciphering the Letters of the Spanish Kings: A Preliminary Research on the Galleon Trade at the Archivo General de la Nacion”
  Nuevas Aproximaciones Historicas Entre Filipinas y Nueva España
  El Colegio de Mexico, Mexico City D.F., Mexico
  March 20, 2012
 • “Thesis Writing in History”
  UP Communication Research Society Research Writing Seminar
  College of Mass Communication, UP Diliman, Quezon City
  August 27, 2011
 • “The Graduate: A Partner Towards Transformational Society, An Answer to Societal Change”
  Buenavista National High School Commencement Exercises 2011
  Buenavista, Looc, Romblon
  April 5, 2011
 • “Buhay, Ginhawa at Dangal Noon at Ngayon: Ang Kabayanihan ni Rizal sa Ika-21 Siglo”
  114th Rizal’s Death Anniversary
  Looc Public Plaza, Looc, Romblon
  December 30, 2010
 • “On History Writing and Culture Writing”
  ASURAN Writers’ Seminar
  Romblon State University, Odiongan, Romblon
  January 31, 2010
 • “Pera sa Bato: Isang Pagsilip sa Industriya ng Marmol sa Romblon”
  20th ADHIKA National Conference on History and Culture
  GSIS Museo ng Sining, Pasay City
  November 26-28, 2009
 • “Gabriel F. Fabella: Ang Buhay ng Isang Historyador, 1898-1982”
  CSSP Talastasan Series
  CSSP AVR, UP Diliman, Quezon City
  July 21, 2009
 • “Baguio after 1990: A Historical Tragedy Revisited”
  Baguio Centennial Conference
  University of the Philippines, Baguio City
  March 6-7, 2009
 • “Biyaheng Mindanao, may VISA na?”
  UP SOCCSKSARGEN Alternative Classroom Learning Experience
  PH 422, UP Diliman, Quezon City
  February 4, 2009
 • “Rebolusyong EDSA ng Pilipinas at Pag-aalsang 1988 ng Burma: Mga Halimbawa ng Pakikibakang Asyano”
  19th ADHIKA National Conference on History and Culture
  University of Northern Philippines, Vigan City
  November 28-30, 2008
 • “Gabriel F. Fabella (1898-1982): A Biography of a Historian”
  DepEd Romblon Division Leadership Training for SSG Officers
  Looc National High School, Looc, Romblon
  October 17-19, 2008
 • “Gabriel F. Fabella (1898-1982): A Biography of a Historian”
  CSS College Week Lecture on History
  University of the Philippines, Baguio City
  March 6, 2008
F. TEACHING
 • Kasaysayan 1 (Philippine History and Institutions)
 • Kasaysayan 2 (Asia and the World)
 • Kasaysayan 116 (Philippine Nationalism)
G. EXTENSION
 • Secretary and Board Member, ADHIKA ng Pilipinas Inc. (2017-present)
 • Member, CSSP Committee on Alumni Relations 2015-2016
 • Department Over-all Coordinator, History Week 2015
 • Department Over-all Coordinator, CSSP Week 2015
 • Department Representative, CSSP Week 2015
 • Member, CSSP SLO-Pahinungod Committee 2014-2016
 • Member, CSSP College Registration Committee 2014
 • Column Writer, Romblon Sun newspaper (2009-present)